شماره پرواز
مبداء
مقصد

اخبار

وزير راه و شهرسازي طی حكمي محمد خداكرمي را به عنوان سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري منصوب كرد. در حكم ابلاغی از سوی عباس آخوندی آمده است:

اخبار داخلی شرکت
1394/04/30
وزير راه و شهرسازي طی حكمي محمد خداكرمي را به عنوان سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري منصوب كرد. در حكم ابلاغی از سوی عباس آخوندی آمده است:

کارتابل استرداد بلیت های باطل شده فروش کاسپین راه اندازی شد .

اخبار داخلی شرکت
1394/04/15
کارتابل استرداد بلیت های باطل شده فروش کاسپین راه اندازی شد .

کلاس های CRM در شرکت هواپیمایی کاسپین برگزارشد.

اخبار داخلی شرکت
1394/04/03
کلاس های CRM در شرکت هواپیمایی کاسپین برگزارشد.

اطلاعیه ها

بلیت رایگان

اطلاعیه
1394/05/05

پذیرش نمایندگی از سراسر ایران

اطلاعیه
1394/01/29
پذیرش نمایندگی از سراسر ایران در راستای طرح توسعه فروش بلیت سیستمی

برنامه پروازی مرداد ماه

اطلاعیه
1394/04/31
برنامه پروازهای مردادماه سال 1394 شرکت هواپیمایی کاسپین اعلام شد.