شماره پرواز
مبداء
مقصد

اخبار

نشست صمیمی معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی کاسپین با استاندار کردستان

تازه های هواپیمایی کاسپین
1394/01/26
درخواست برقراری مسیرهای پروازی تهران – سنندج – تهران در استان کردستان

پرواز های شرکت هواپیمایی کاسپین در مسیر تهران - دزفول نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

تازه های هواپیمایی کاسپین
1394/01/23
معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهی کاسپین در خصوص پروازهای کاسپین به دزفول اظهار داشت : از 15 فروردین سال جاری هواپیمایی کاسپین پرواز تهران – دزفول را به پنج پرواز در هفته افزایش داده است .این پروازها با هواپیمای MD ساعت 20:50از تهران خارج و ساعت 21:50 وارد دزفول می شوند.

افزایش 60 درصدی پروازهای کاسپین در سال جدید

تازه های هواپیمایی کاسپین
1394/01/19
پروازهای شرکت هواپیمایی کاسپین در سال جدید از افزایش 60 درصدی نسبت به سال گذشته برخورداربوده است.

اطلاعیه ها

پذیرش نمایندگی از سراسر ایران

اطلاعیه
1394/01/29
پذیرش نمایندگی از سراسر ایران در راستای طرح توسعه فروش بلیت سیستمی

برنامه پروازی اردیبهشت ماه

اطلاعیه
1394/01/25
برنامه پروازهای اردیبهشت ماه سال 1394 شرکت هواپیمایی کاسپین اعلام شد.

اهداء بلیت رایگان

اطلاعیه
1394/01/25
اهداء بلیت رایگان به خریداران بلیت از سیستم های همسفر و وب سفر