اخبار

گرامیداشت روز معلم

اخبار داخلی شرکت
1394/02/30
مراسم گرامیداشت روز معلم با حضور مدیر عامل و معاونین شرکت برگزار شد.

برقراری پروازهای کاسپین در مسیر ترکیه

تازه های هواپیمایی کاسپین
1394/01/16
شروع برقراری مجدد پروازهای شرکت هواپیمایی کاسپین در مسیر ترکیه از نیمه دوم اردیبهشت ماه 94

شرکت هواپیمایی کاسپین موفق به اخذ تندیس از فرودگاه دبی و شرکت دناتا شد .

اخبار داخلی شرکت
1394/01/16
شرکت هواپیمایی کاسپین موفق به اخذ تندیس از فرودگاه دبی و شرکت دناتا در سال2015 شد.

اطلاعیه ها

استخدام خلبان

فراخوان
1394/01/16
شرکت هواپیمایی کاسپین جهت تکمیل کادر پروازی خود خلبان P1 استخدام می نماید.

پذیرش نمایندگی از سراسر ایران

اطلاعیه
1394/01/29
پذیرش نمایندگی از سراسر ایران در راستای طرح توسعه فروش بلیت سیستمی

برنامه پروازی اردیبهشت ماه

اطلاعیه
1394/01/25
برنامه پروازهای اردیبهشت ماه سال 1394 شرکت هواپیمایی کاسپین اعلام شد.